درباره شرکت

این واحد با هدف بازاریابی و فروش محصولات شرکت، در سایر کشورها فعالیت می‌نماید. این واحد در واقع حلقه ارتباطی .فروش شرکت با محیط خارج از مرزهای ایران جهت عرضه و معرفی محصولات می‌باشد بخش صادرات در شرکت توسعه داروسازی دانش متشکل از پرسنل تحصیلکرده ای است که در زمینه فعالیت خود در زمره ماهرترین، منعطف ترین و دلسوزترین ها می باشند.

اعضای تیم صادرات ما به صورت کامل آماده هستند تا :

• موقعیت مشتری ها را ارزیابی نمایند.

• برنامه عملیاتی را تدوین نمایند.

• بازارهای بالقوه را شناسایی و بر حضور مستمر در بازارهای فعلی نظارت داشته باشند.

• وضعیت حقوقی و مالیاتی در فرآیندهای صادراتی را بررسی نمایند.

• از سیاست های ترکیبی از جمله، مشوق های مالی، تغییرات نهادی، دسترسی فزاینده به بازارهای جهانی و به روز رسانی گزارش های بازارهای صادراتی، به منظور نظارت لحظه ای بر وضعیت صادرات جهانی، استفاده نمایند.

هسته اصلی استراتژی واحد صادرات ،حفظ سهم و حضور در بازارهای فعلی، موفقیت در افزایش زنجیره ارزش محصولات در حال ارائه در بازار و گشودن پنجره ای در بازارهای جدید می باشد.
تمرکز اصلی ما نفوذ در بازارهای آسیا، روسیه، سویس، آفریقا و امریکای لاتین است که حضوری قوی تر و پررنگ تر در بازارهای جدید را به ارمغان می آورد.