Hepasbuvir plus

ویژه‌ی پزشکان

رفرنس ها

هپاتیت C

بیماری هپاتیت سی توسط ویروس هپاتیت سی ایجاد می گردد. این ویروس پس از تماس پوست فرد با خون بیمار مبتلا به هپاتیت سی، وارد بدن می شود. هپاتیت سی از خون یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود ولی از طریق بغل کردن، روبوسی کردن، سرفه و عطسه منتقل نمی شود.
راه های عمده انتقال :
• تماس پوست با خون آلوده
• استفاده از وسایل مشترک آلوده
• رابطه جنسی محافظت نشده
شایع ترین راه انتقال هپاتیت سی راه تزریقی است که بیش از ۵٠٪ موارد انتقال را شامل می شود.
چشم انداز درمان هپاتیت سی در سال ٢٠١١ پس از معرفی مهارکننده پروتئازHCV بسیار موثر بود. اولین گام مهم در جهت بهبود سلامت برای افراد مبتلا ، مراقبت و توجه به رژیم درمانی مطلوب با توجه به شرایط خاص بیمار است. امروزه با توجه به کشف داروهای جدید و موثر در درمان هپاتیت سی می توان به ریشه کنی این بیماری امیدوار بود.

درمان بیماری
نام دارو : هپاسبویرپلاس

دسته دارویی : داروی ضد ویروس هپاتیت C