بوزنتان (ماده موثر داویی)

یک آنتاگونیست دوگانه گیرنده اندوتلین است که در درمان پرفشاری ریوی (PAH) استفاده می‌شود. این دارو را شرکت اکتلیون در ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها با نام تجاری «تراکلیر» به ثبت رسانده‌است. بوسنتان برای درمان مواردِ متوسطِ پرفشاری ریوی و همچنین درمان زخم‌های نوک انگشتان در مبتلایان به اسکلرودرمی سیستمیک به‌کار می‌رود.