دانلوین (محصول نهایی)

دانلوین® (فینگولیمود)

فینگولیمود: یک داروی تعدیل کننده سیستم ایمنی است که بیشتر در درمان بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) به‌کار می‌رود. این دارو میزان عود بیماری را در نوع «عودکننده-بهبودیابنده» با دو سال مصرف به نصف می‌رساند. فینگولیمود یک تنظیم‌کننده گیرنده اسفنگوزین-۱-فسفات است که کارش جداسازی و ضبط لنفوسیت‌ها در گره‌های لنفاوی است تا از مشارکت آنها در ایجاد بیماری‌های خودایمنی جلوگیری کند. این دارو از ماده میریوسین ساخته می‌شود که از نوعی قارچ مشتق می‌شود و آنالوگ ساختاری اسفنگوزین و در درون سلول توسط اسفنگوزین کیناز (به‌ویژه اسفنگوزین کیناز ۲) فسفریله می‌شود.

اشکال دارویی:

 28 عدد کپسول داخل یک جعبه

شرکت توسعه داروسازی دانش تولید این داروی مهم و استراتژیک را از مراحل ابتدایی ساخت ماده موثره تا فرمولاسیون نهایی به شکل کپسول های 5/0 میلی گرمی را با همکاری شرکت داروسازی نانوالوند، با اتکا به دانش فنی نیروهای متخصص داخلی انجام می دهد.