درباره شرکت

 شرکت توسعه داروسازی دانش یک شرکت دانش بنیان در زمینه داروسازی می باشد.این شرکت در سال 1387 در زمینی به مساحت 1000 متر مربع تاسیس گردید. به تدریج  و با ایجاد طرح توسعه، مساحت به 2500 متر مربع افزایش یافت.

با ایجاد طرح توسعه و تغییر کاربری از اشل تحقیقاتی به اشل تولیدی، این شرکت هم اکنون شامل بخش های متعدد جهت تولید مواد اولیه دارویی می باشد. نظر به اهداف اصلی شرکت که شامل سنتز مواد موثره دارویی خاص و فرمولاسیون داروهای جدید می باشد، بخش های مختلف آن شامل آزمایشگاه کنترل کیفیت، آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز، بخش تولید در مقیاس آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی، تضمین کیفیت، فنی و مهندسی، بخش فرمولاسیون و انبار جهت نیل به اهداف عالی شرکت تجهیز گردیده اند. علاوه بر این، با بکارگیری متخصصین زبده در امر سنتز جدیدترین مواد موثره دارویی و همچنین انجام فرمولاسیون این داروها، گامی مهم در عرصه بومی سازی تولید داروهای خاص به منظور قطع وابستگی کشور و جلوگیری از خروج ارز برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص برداشته شده و می شود.

اساس این شرکت بر پایه تحقیقات سنتز و فرمولاسیون میباشد .

این شرکت در سال 1394 موفق به دریافت گواهی دانش بنیان نوپا گردید و در سال 1396 موفق به دریافت گواهی دانش بنیان تولیدی نوع یک گردید.

زمینه فعالیت شرکت، بیماری های خاص و استراتژیک مانند تالاسمی، سرطان، هپاتیت C، MS ، سیستیک فیبروزیس، بیماریهای متابولیک تیروزین امیا و بیماریهای خاص فشار خون شریان ریه (P.A.H) ، میباشد که با تحقیقات مستمر، موفق به کشف و تولید داروجهت درمان بیماری های فوق گردید.