فینگولیمد (ماده موثر داویی)

داروی فینگولیمود در بدن انسان توسط آنزیم اسفنگوزین کیناز به متابولیت فعال خود یعنی فینگولیمود- فسفات تبدیل می‌شود که این متابولیت دارای اثرات تعدیل کننده گیرنده اسفنگوزین 1- فسفات بوده و تمایل زیادی به اتصال به گیرنده‌های اسفنگوزین 1- فسفات نوع ۱، ۳، ۴و ۵ دارد. این دارو به منظور کاهش تعداد حملات و به تأخیر انداختن ناتوانی در بعضی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) استفاده می شود. این دارو بعنوان اولین داروی خوراکی درمان ام اس است که در سال 2011 به تایید FDA رسیده است. این شرکت با انجام تحقیقات 6 ساله خود (1384 لغایت 1390) موفق به ساخت این دارو همزمان با تولید جهانی آن گردید.