ماموریت شرکت

ماموریت ما حفظ سلامت جامعه در بالاترین استانداردهای جهانی برای همه اقشار جامعه بدون به خطر انداختن ارزشهای اخلاقی و انسانی می باشد.