نیتیزینون

نیتیزینون

مهارکننده رقابتی ۴-هیدروکسی فنیل پیروات دی اکسیژناز و آنزیمهایی مثل فوماریل استواستات هیدرولاز که در مسیر کاتابولیکی تیروزین نقش دارند، می باشد. با مهار صحیح تیروزین در بیماران HT-1 توسط نیتیزینون، از تجمع میانجی‌های سمی همچون مالئیل استواستات و فوماریل استواستات جلوگیری به عمل می‌آید. چرا که در این بیماران، این میانجی های کاتابولیکی به متابولیتهای سمی همچون سوکسینیل استون و سوکسینیل استواستات تبدیل می شوند که مسئول سمیت کبدی و کلیوی می‌باشند. سوکسینیل استون باعث مهار مسیر سنتز پورفیرین می شود که منجر به تجمع a- آمینولوولینات می شود.

درمان با این دارو فعالیت مناسب اریتروسیت PBG سنتاز و ۵-ALA ادراری را به همراه دارد که باعث متابولیسم صحیح پورفیرین می‌شود. این امر منجر به کاهش دفع ادراری سوکسینیل استون، افزایش غلظت پلاسمایی تیروزین و افزایش دفع ادراری اسیدهای فنولی می‌شود.

فارماکوکینتیک:
زمان رسیدن به پیک غلظت پلاسمایی در فرم کپسول ۳ ساعت است.

کلیرانس: l/kg 0956/0 در روز

نیمه عمر: ۵۴ ساعت

حلالیت دارو در آب: عملا نامحلول

مطالعات رسمی در ارتباط با جذب، توزیع، متابولیسم و حذف دارو هنوز انجام نشده است. تاثیرات غذا بر فارماکوکینتیک این دارو هنوز مطالعه نشده است.

مطالعات برون تنی (In-vitro) با استفاده از میکروزومهای کبد انسانی و ژنهای مبین P450 نشان از محدود کردن آنزیم CYP3A4 داده‌اند.

توضیحات:
انجام تست های بینایی (Slit-lamp) قبل از شروع درمان
بررسی عملکرد کبدی و اندازه گیری پلاکت و WBC هر ۶ ماه حین درمان
رعایت رژیم غذایی مناسب و فاقد تیروزین و فنیل آلانین حین درمان
گزارش سریع به پزشک در صورت بروز عوارض چشمی، راش، زردی یا خونریزی بیش از حد

مشخصات دارو

نام دارو : نیتیزینون

دسته دارویی: مهار کننده تخریب تیروزین

موارد مصرف : تیروزینمیای ارثی تیپ I

بسته بندی: کپسولهای خوراکی ۲و ۵ و۱۰ میلی گرمی در بسته های ۶۰ عددی.

اطلاعات دارویی

مقدار و نحوه مصرف: mg/kg 1 دو بار در روز

دارو یک ساعت قبل از غذا و یا ۲-۳ ساعت پس از غذا مصرف شود.
محتویات کپسول را قبل از مصرف در مقدار کمی آب به صورت سوسپانسیون درآورده و یا در یک فرمول طعم دار ریخته و سریع مصرف شود.
نکته: حین درمان با نیتیزینون رعایت رژیم غذایی محدود از تیروزین و فنیل آلانین بسیار حائز اهمیت است.

موارد منع مصرف
هیچ منع مصرفی تا کنون گزارش نشده است.

موارد احتیاط:
در صورت حساسیت فرد به نیتیزینون و یا مواد جانبی دیگر

مصرف در بارداری: C

مصرف در شیردهی:
مطالعات حیوانی نشان از ترشح دارو به شیر بوده اند، به همین دلیل پیشنهاد می شود مصرف دارو در دوران شیردهی حتما با صلاح دید پزشک صورت گیرد.

عوارض جانبی:
علائم چشمی (التهاب ملتحمه، کدورت قرنیه، التهاب قرنیه، حساسیت به نور، دردهای چشمی)، کاهش تعداد پلاکت و WBC، گرانولوسیتوپنی.

تداخلات دارویی:
هنوز مطالعات بالینی کافی در این زمینه صورت نپذیرفته است.

شرایط نگهداری
در محدوده دمایی ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
دارو دور از دسترس کودکان قرار داده شود.